VnExpress: Nghệ sĩ đàn tranh đề cử Oscar về VN lập quỹ âm nhạc

Dantri.com.vn: Nghệ sĩ đàn tranh Vân Ánh về Việt Nam lập quỹ âm nhạc

Dantri.com.vn: Mỹ Linh biểu diễn góp quỹ phát triển tài năng trẻ