VOV: Hương Tràm đối đầu Hoàng Quyên trên tầng cao 

Tiền Phong Online: Hoàng Quyên, Hương Tràm cùng kể chuyện tình

Tuổi trẻ thủ đô: Nhạc sĩ Huy Tuấn mở sân chơi chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ