Lịch sự kiện:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

 

 

 

Please click “Download” to get a taxi printout with directions.

Download

Họ và tên (*)

Email (*)

Tiêu đề

Ý kiến

Chú ý: Vui lòng điền đầy đủ thông tin các trường có dấu (*)

 

 

 

Contact us

Opening hours: Restaurant (9am – 9pm), Bar (9.30pm till late)

Address: 19 Floor, Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Hanoi

             Telephone: (+84) 04 3946 1901 / Hotline: 091 370 6966  / Email: info@therooftop.vn